Ostu- ja Müügitingimused - DigiOutlet

Ostu- ja Müügitingimused

ÜLDTINGIMUSED

DigiOutlet OÜ, Tähesaju tee 9 – 7, Tallinn, registrikood 14457275 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab DigiOutlet.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

KLIENDITUGI

DigiOutlet.ee klienditugi töötab äripäevadel 10:00-17:00
Telefon: +372 620 1 620
e-post: info@digioutlet.ee
Teenindame teid eesti, inglise ja vene keeles.

E-POOD

DigiOutlet.ee (edaspidi e-pood) on osutaja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

ÜLDSÄTTED

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel või täidab järelmaksu taotluse. 

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseid vahendab Montonio. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio-le.

Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

HINNAD

Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Arvestades seda, et Teenuse osutaja pakub e-poes eriti laia kaubavalikut, on Teenuse osutajal kõigile mõistlikele püüdlustele vaatamata võimalus, et mõnede kaupade juures võivad olla valed hinnad. Juhul, kui Teenuse osutaja teeb kindlaks, et kauba avaldatud hind ei ole õige, teavitab Teenuse osutaja sellest kirjalikult Teenuse kasutajat e-posti teel või muul viisil (telefoni ja/või SMS-i teel) ja annab Teenuse kasutajale võimaluse soetada kaup õige hinna eest või tühistada tellimus. Tellimust ei täideta seni, kuni ei ole saadud Teenuse kasutaja vastust. Juhul, kui Teenuse kasutajaga ei õnnestu kontakti saada tema nimetatud kontaktidel, siis loetakse, et tellimus on tühistatud ja Teenuse kasutajat teavitatakse sellest kirjalikult. Tuleb märkida, et kui hind on ilmselgelt vale ja Teenuse kasutaja võis märgata, et hind on vale, siis ei ole Teenuse osutaja kohustatud müüma Teenuse kasutajale kaupa ebaõige (madalama) hinna eest.

Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

Kaubad toimetatakse standardtarnega Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires DPD kulleriga või DPD pakkiautomaati 2-5 tööpäeva jooksul.

Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.

LEPINGUST TAGANEMINE

Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@digioutlet.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

TAGASTUSÕIGUS

E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus. Ei kehti juriidilisele isikule ega firmale.

Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja KASUTAMATA.

Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio- ja videosalvestistele ning arvutitarkvarale.

Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-posti teel info@digiouetl.ee, mitte hiljem kui 14 päeva peale toote kättesaamist.

Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toote tagastamisest.

Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10€ ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul – tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades ning audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on Teenuse kasutaja avanud. 14-päevane tagastusõigus ei kehti ka suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kõrvaklapid jms.)

Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu üleval toodud punktides tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

VASTUTUS

Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

ERIMEELSUSED

E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun DigiOutlet.ee e-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.